Skip to main content

Projet de loi 7245

 • News

7245 - Projet de loi portant reclassement de certaines carrières de fonctionnaires et employés de l'Etat

Dësen Projet de Loi ass um Instanzenwee, wärt wann en an Kraaft trëtt Ongerechtegkeen beim Reklassement vun Staatsbeamten besäitegen.

Wéi mir um 1. Oktober 2015 an den B1 reklasséiert goufen, haat daat fir déi meescht vun eis keen direkt spierbaren finanziellen Impakt, wuël awer eng besser Perspektiv fir d'Zukunft.

Hei fannt dir den Gesetztesentworf. Waat dat fir all eenzelnen bedeit, muss en "Cas par Cas" berechnen, wou mir eis och wärten drunn maachen, soubaal d'Gestz op der Ziilgeraden ass. Fir awer weider Informatiounen an Detailer, kommt w.e.g. op eis Assemblée Générale.

General Versammlung 2018

 • Alain Bach
 • News

Léif Kolleginnen, Léif Kollegen,

Heimat invitéiere mir Dech op eis Generalversammlung en Mëttwoch den 28. März 2018 um 17 Auer 30 zu Leideleng am Kaffi "Beim Karin", 6 Rue de Cessange.

Programm:

 1. Begréissung
 2. Aktivitéitsbericht vun der ATPT
 3. Aktivitéitsbericht iwwert den Syndicat des P&T
 4. Carrière vum Techniker
 5. Caissëbericht
 6. Decharge vum Caissier
 7. Nei Memberen fir an den Comité
 8. Fräi Discussioun

unmellen/ofmellen

De Comité vun der A.T.P.T.

MIR ZIELEN OP DENG PRÄSENZ.

General Versammlung 2017

 • Alain Bach
 • News

Léif Kolleginnen, Léif Kollegen,

Heimat invitéiere mir Dech op eis Generalversammlung en Donneschdeg den 16. März 2017 um 17 Auer 30 op der Cloche d’Or, 2, rue Emile Bian, Luxembourg an der Cantine.

Programm:

 1. Begréissung
 2. Aktivitéitsbericht vun der ATPT
 3. Aktivitéitsbericht iwwert den Syndicat des P&T
 4. Carrière vum Techniker
 5. Caissëbericht
 6. Decharge vum Caissier
 7. Nei Memberen fir an den Comité
 8. Fräi Discussioun

unmellen/ofmellen

De Comité vun der A.T.P.T.

MIR ZIELEN OP DENG PRÄSENZ.

Comitésmemberen

 • Marc Scheid
 • News

Léif Kolleginnen, Léif Kollegen,

Mir sin frouh eisen neien Comitésmember Christian GESCHWIND begréißen zë kënnen. Sou wéi mir en kennen wärd en eis mat vill Ansaatz zur Säit stoën fir den B1 bei der Post weider ze brengen.

Leider as nët nëmmen een neien Member am Comité unkomm, ma ët hun der och 2 den Comité verloos. Mir soën dem Marc Kaufmann an Tobias Clement Merci fir hir Hëllef iwert all déi Joëren an wënschen hinnen weiderhin vill Erfolleg an hirem Arbechsliëwen.