Skip to main content

General Versammlung 2018

  • Alain Bach
  • News

Léif Kolleginnen, Léif Kollegen,

Heimat invitéiere mir Dech op eis Generalversammlung en Mëttwoch den 28. März 2018 um 17 Auer 30 zu Leideleng am Kaffi "Beim Karin", 6 Rue de Cessange.

Programm:

  1. Begréissung
  2. Aktivitéitsbericht vun der ATPT
  3. Aktivitéitsbericht iwwert den Syndicat des P&T
  4. Carrière vum Techniker
  5. Caissëbericht
  6. Decharge vum Caissier
  7. Nei Memberen fir an den Comité
  8. Fräi Discussioun

unmellen/ofmellen

De Comité vun der A.T.P.T.

MIR ZIELEN OP DENG PRÄSENZ.